Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού στην Εφ. Α. Ηλείας
Ηλειακά Νέα - Νέα & Ειδήσεις από την Ηλεία,Πύργος,Ήλιδα,Ζαχάρω,Ολυμπία.
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού στην Εφ. Α. Ηλείας

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού στην Εφ. Α. Ηλείας

Την 13/04/2021 η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας εξέδωσε Προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού στις ειδικότητες:

  • ΠΕ Αρχαιολόγων (1 άτομο)
  • ΔΕ Εργατοτεχνιτών με εξειδίκευση σε αρχαιολογικά έργα. (1 άτομο)

με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του 3ου Υποέργου «Δαπάνες Αρχαιολογίας» της Πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΕΛΟΠΙΟΥ, ΠΛΑΤΑΝΟΥ, ΦΛΟΚΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ (ΕΕΛ) στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»», για χρονικό διάστημα οχτώ (8) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στο efahle@culture.gr, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΛΕΙΑΣ- Τ.Κ.27065 -ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ – υπόψη γραμματείας (τηλ. επικοινωνίας: 2624022529), εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 14 έως 20 Απριλίου 2021).

Δείτε εδώ την Προκήρυξη.

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: