ΠΥΡΓΟΣ - Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα (8/11/22)
Ηλειακά Νέα - Νέα & Ειδήσεις από την Ηλεία,Πύργος,Ήλιδα,Ζαχάρω,Ολυμπία.
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
ΠΥΡΓΟΣ – Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα (8/11/22)

ΠΥΡΓΟΣ – Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα (8/11/22)

Το θέμα που αποτελεί το ”μενού της ημέρας” είναι το εξής:

Λήψη απόφασης περί μη εκχώρησης ανταποδοτικών τελών καθαριότητας –
ηλεκτροφωτισμού (δημοτικών τελών) για την αποπληρωμή της μελλοντικής
σύμβασης παροχής υπηρεσιών ενεργειακής απόδοσης που θα περιλαμβάνει
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΡΓΟΥ» και περί μη δημιουργίας
ειδικού καταπιστευτικού λογαριασμού (escrow account) σε πιστωτικό ίδρυμα
για την κατάθεση των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού
(δημοτικών τελών) καθώς και σύνταξη σχετικής μελέτης με βάσει τα
σημερινά δεδομένα, κατόπιν της της υπ’ αριθμ. 31575/27-10-2022 αίτησης
δεκαέξι δημοτικών συμβούλων (άρθρο 67 παρ.2 του Ν. 3852/2010, άρθρο 4
περ. ε΄ του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και υπ’
αριθμ. 375/2-6-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ – ΤΑΚΤΙΚΗ 8-11-2022

Προσκλήθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου στις 8-11-2022

Α. Σε ειδική συνεδρίαση (ώρα 18.00) με θέμα ημερήσιας διάταξης:

Λήψη απόφασης  έγκρισης του υπ’ αριθμ. 2/3-10-2022 πρακτικού της ειδικής
επιτροπής επιλογής  παιδιών στο Τμήμα Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου
Πύργου για τις εγγραφές της σχολικής περιόδου 2022-2023 στους Παιδικούς
Σταθμούς».

Β.  Σε τακτική συνεδρίαση (ώρα 18.30) με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Λήψη απόφασης περί μη εκχώρησης ανταποδοτικών τελών καθαριότητας –
ηλεκτροφωτισμού (δημοτικών τελών) για την αποπληρωμή της μελλοντικής
σύμβασης παροχής υπηρεσιών ενεργειακής απόδοσης που θα περιλαμβάνει
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΡΓΟΥ» και περί μη δημιουργίας
ειδικού καταπιστευτικού λογαριασμού (escrow account) σε πιστωτικό ίδρυμα
για την κατάθεση των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού
(δημοτικών τελών) καθώς και σύνταξη σχετικής μελέτης με βάσει τα
σημερινά δεδομένα, κατόπιν της της υπ’ αριθμ. 31575/27-10-2022 αίτησης
δεκαέξι δημοτικών συμβούλων (άρθρο 67 παρ.2 του Ν. 3852/2010, άρθρο 4
περ. ε΄ του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και υπ’
αριθμ. 375/2-6-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

2.    Συζήτηση – ενημέρωση για ενεργειακή αναβάθμιση του ηλεκτροφωτισμού
κοινοχρήστων χώρων στο Δήμο Πύργου.

3.    Λήψη απόφασης έγκρισης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου
οικ. έτους 2022, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 706/2022 απόφασης – εισήγησης
της Οικονομικής Επιτροπής.

4.    Λήψη απόφασης έγκρισης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου
οικ. έτους 2022, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 673/2022 απόφασης – εισήγησης
της Οικονομικής Επιτροπής.

5.    Έκφρασης γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου για τους εργαζόμενους του
προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

6.    Λήψη απόφασης συμπληρωματικής κατανομής ποσού 72.940,42 €, στα ΝΠΔΔ
«Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και «Σχολική
Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» για την κάλυψη λειτουργικών
δαπανών των σχολείων έτους 2022, κατόπιν της υπ’ αριθμ.  35/2022 απόφαση
της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

7.    Λήψη απόφασης για την επέκταση του δημοτικού φωτισμού στην Δημοτική
Κοινότητα Σκουροχωρίου.

8.    Λήψη απόφασης επικαιροποίησης της υπ’ αριθμ. 122/2015 απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου περί έκφρασης γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου για
την έγκριση θέσης σε κυκλοφορία τουριστικού τρένου του Γραφείου Γενικού
Τουρισμού CEOTRAVEL στην ειδική διαδρομή Κατάκολο – διαστ/ση Συκιάς –
Άγιος Ανδρέας – Κτήμα Μερκούρη με αφετηρία το Αλσύλλιο Κατακόλου.

9.    Λήψη απόφασης χορήγησης σύμφωνης γνώμης για την παράταση εκμίσθωσης
κυλικείου εντός του δημοτικού κτιρίου Πατρών και Τ. Πετροπούλου
(Πολύκεντρο).

10.    Λήψη απόφασης αντικατάστασης τακτικού μέλους του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Πύργου» κατόπιν παραιτήσεως.

11.    Λήψη απόφασης αντικατάστασης τακτικού μέλους του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου» κατόπιν
παραιτήσεως.

12.    Λήψη απόφασης καθορισμός ωραρίου εργασίας της υπηρεσίας καθαριότητας
και πρασίνου.

13.    Λήψη απόφασης τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 196/2021 απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού εκπροσώπων του Δήμου στα Σχολικά
Συμβούλια των Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

14.    Λήψη απόφασης για την καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε άπορο δημότη
(υπ’ αριθμ. 30005/2022 εισήγηση).
15.    Λήψη απόφασης για την καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε άπορο δημότη
(υπ’ αριθμ. 30007/2022 εισήγηση).
16.    Λήψη απόφασης για την καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε άπορο δημότη
(υπ’ αριθμ. 31985/2022 εισήγηση).

17.    Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της χρήσης της αίθουσας εκδηλώσεων
του 4ου Γεν. Λυκείου Πύργου στην ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, στις
21/01/2023, για την πραγματοποίηση γραπτών εξετάσεων Γλωσσομάθειας»,
κατόπιν της υπ’ αριθμ. 32/2022 απόφασης – εισήγησης της Δημοτικής
Επιτροπής Παιδείας.
18.    Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της αίθουσας του 4ου Γενικού
Λυκείου Πύργου στην ομάδα τέχνης «Δούρειος Ίππος», κατόπιν της υπ’
αριθμ. 33/2022 απόφασης – εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

19.    Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της χρήσης κοινόχρηστου χώρου στην
πλατεία Σ. Καράγιωργα της Δημοτικής Κοινότητας Πύργου στο ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ
– ΟΞΥΓΟΝΟ για την τοποθέτηση περιπτέρου ενημέρωσης στις 22/11/2022,
15/12/2022 με ή χωρίς αντίτιμο.

20.    Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης μιας αίθουσας του
κλειστού Δημοτικού Σχολείου Σαλμώνης στον Πολιτιστικό Σύλλογο Σαλμώνης
«ΣΑΛΜΟΝΕΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ», κατόπιν της υπ’ αριθμ. 36/2022 απόφασης –
εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

21.    Λήψη απόφασης για την παραχώρηση του 2ου Δημοτικού Σχολείου Πύργου
στον Σύλλογο Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Νομού Ηλείας το Σάββατο
17/12/2022 και την Κυριακή 18/12/2022 για τη διεξαγωγή εξετάσεων NOCN.

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: