«Ρίο, Άγιος Βασίλειος & Ακταίο, ακόμη περιμένουν να συνδεθούν με τον Βιολογικό Καθαρισμό της Πάτρας»
Ηλειακά Νέα - Νέα & Ειδήσεις από την Ηλεία,Πύργος,Ήλιδα,Ζαχάρω,Ολυμπία.
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
«Ρίο, Άγιος Βασίλειος & Ακταίο, ακόμη περιμένουν να συνδεθούν με τον Βιολογικό Καθαρισμό της Πάτρας»

«Ρίο, Άγιος Βασίλειος & Ακταίο, ακόμη περιμένουν να συνδεθούν με τον Βιολογικό Καθαρισμό της Πάτρας»

Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,

Οι οικισμοί Ρίο και Άγιος Βασίλειος είδαν, πριν από σχεδόν μια δεκαετία, να ξεκινά και να ολοκληρώνεται η κατασκευή του αποχετευτικού τους δικτύου, ενώ, εκείνος του Ακταίου, ακόμα περιμένει. Στην αυγή του 2021, δεν έχει καταστεί σαφές, πότε θα ολοκληρωθεί η σύνδεση του αποχετευτικού δικτύου των άνω περιοχών με τον Βιολογικό Καθαρισμό της Πάτρας, αλλά και πότε θα κατασκευαστεί σχετικό αποχετευτικό δίκτυο στο Ακταίο. Πρόκειται για ένα μείζον υγειονομικό και οικονομικό ζήτημα για την ευρύτερη περιοχή. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις, όπου τα λύματα καταλήγουν στη θάλασσα με λογική συνέπεια την δυσφήμιση της περιοχής και την πτώση της επισκεψιμότητας, τους καλοκαιρινούς μήνες. Αξίζει να επισημανθεί, πως ο λόγος που δεν συνδέθηκαν Ρίο και Άγιος Βασίλειος με τον Βιολογικό Καθαρισμό έχει να κάνει με το ότι «δεν χωρούσαν τα λύματα», όπως μας μεταφέρθηκε. Για αυτό και οι κάτοικοι των άνω περιοχών αναμένουν την επέκταση του δικτύου του Βιολογικού Καθαρισμού, που θα τους δώσει τη δυνατότητα σχετικής σύνδεσης. Αντιλαμβάνεσθε, λοιπόν, πως το έργο της ύπαρξης αποχέτευσης και της σύνδεσής της με το δίκτυο Βιολογικού Καθαρισμού έχει να κάνει συνολικά με το επίπεδο ζωής και ανάπτυξης της ως άνω περιοχής.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

  1. 1.     Προτίθεσθε να προβείτε στην χρηματοδότηση, δημοπράτηση και αρμόδια ανάθεση κατασκευής του αποχετευτικού δικτύου του Ακταίου, ώστε να εξασφαλιστεί η ελαχιστοποίηση της ρύπανσης του Πατραϊκού Κόλπου από τα αποχετευτικά λύματα και να προστατευτεί η υγεία των κατοίκων της περιοχής;
  2. 2.    Πότε προβλέπεται να ολοκληρωθεί η σύνδεση του αποχετευτικού δικτύου των οικισμών Ρίου και Αγίου Βασιλείου με τον Βιολογικό Καθαρισμό της Πάτρας, καθώς, έχει παρέλθει σχεδόν μια δεκαετία από την εκκίνηση κατασκευής του τελευταίου και ακόμη η εν λόγω σύνδεση δεν έχει τελεσφορήσει, γεγονός που επιδρά ανασταλτικά στο επίπεδο ζωής και ανάπτυξης της ως άνω περιοχής;

Ο ερωτών Βουλευτής

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, κατά λόγο αρμοδιότητας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Οι πρωτοβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), για την εκπλήρωση της αποστολής τους και την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, χρηματοδοτούνται ετησίως από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), οι οποίοι εγγράφονται κάθε έτος στον Κρατικό Προϋπολογισμό που ψηφίζεται από τη Βουλή των Ελλήνων. Εν συνεχεία, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (Κ.Υ.Α), η οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), καθορίζεται το ύψος των πιστώσεων που προορίζονται για την κάλυψη επενδυτικών καθώς και λειτουργικών δαπανών.

Ειδικότερα, από τους Κ.Α.Π. έτους 2021 έχει προγραμματιστεί να κατανεμηθεί στο Δήμο Πατρέων για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων ποσό, ύψους 2.321.028,00€. Επισημαίνεται ότι, ο εν λόγω Δήμος είχε χρηματοδοτηθεί με ίσο ποσό και κατά το προηγούμενο έτος.

Η περαιτέρω διαχείριση των πιστώσεων αυτών γίνεται, κατόπιν σχετικών αποφάσεων των οικείων δημοτικών συμβουλίων υπό την εποπτεία του Κράτους, η οποία συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας των πράξεών τους και σε πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών.

Επίσης, στη βάση του Ειδικού Προγράμματος Ενίσχυσης Δήμων με την ονομασία «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», ο Δήμος Πατρέων χρηματοδοτήθηκε με ποσό ύψους 2.225.900,00€, για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων.

Επιπροσθέτως, σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», έχει εκδώσει την υπ’ αριθμ. πρωτ. 16402/28-08-2020 Πρόσκληση ΑΤ02 «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων» (Α.Δ.Α.: 6ΕΥ746ΜΤΛ6-ΘΙ8), όπου ο Δήμος Πατρέων δύναται να υποβάλει αίτημα χρηματοδότησης.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι έχουν ζητηθεί στοιχεία από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Δήμο Πατρέων, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 16425/04-03-2021 έγγραφο και, όταν περιέλθουν οι σχετικές απαντήσεις, θα ενημερωθεί η Βουλή των Ελλήνων με νεότερο έγγραφό μας.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: