Ηλειακά Νέα - Νέα & Ειδήσεις από την Ηλεία,Πύργος,Ήλιδα,Ζαχάρω,Ολυμπία.
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Αρχική Σάκης Κότσιφας: «Θέτουμε στόχους ΓΥΡΙΖΟΥΜΕ ΣΕΛΙΔΑ»

Σάκης Κότσιφας: «Θέτουμε στόχους ΓΥΡΙΖΟΥΜΕ ΣΕΛΙΔΑ»

Το Κίνημα Αλλαγής στο ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΑΔΑ, με ξεκάθαρο προσανατολισμό, θέτει τους βασικούς στόχους, μέσω των οποίων θα επιτευχθούν πέντε ουσιαστικά αποτελέσματα που θα αναδείξουν το κλίμα αλλαγής στην πατρίδα μας. Το ΑΕΠ, η ανεργία, η περιφερειακή αναπτυξιακή προοπτική, η αντιμετώπιση της φτώχειας και ο σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, καθώς και η θεσμική ανασυγκρότηση της χώρας μας, αποτελούν τα κυρίαρχα συστατικά αυτού του νέου μείγματος πολιτικής που προτείνει. Σε αυτό θωρακίζεται η κοινωνική δικαιοσύνη, η κοινωνική συνοχή και κυρίως το δικαίωμα του κάθε ανθρώπου στην πληροφόρηση και την ενεργή συμμετοχή. Με τους νέους στο προσκήνιο, όλοι εμείς με τις γνώσεις και την εμπειρία, την αγάπη για το τόπο μας και με νέες ιδέες, αλλάζουμε σελίδα. Μαζί αλλάζουμε την Ηλεία.

ΣΤΟΧΟΣ 1:

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Αύξηση του ΑΕΠ στο 80%του μέσου όρου των χωρών της ΕΕέναντι 67% που είναι σήμερα.

ΣΤΟΧΟΣ 2:

ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Μείωση της ανεργίας με ποιοτικές νέεςθέσεις πλήρους εργασίας και μείωση

των μακροπρόθεσμα ανέργων κάτωαπό το 20% του συνόλου των ανέργων.

ΣΤΟΧΟΣ 3:

ΙΣΟΡΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Καμιά Ελληνική Περιφέρεια στονκατάλογο των 20 φτωχότερων

Περιφερειών της Ε.Ε. ( σήμερα  4 περιφέρειες και συγκεκριμένα  η Αν. Μακεδονία και Θράκη, η Ήπειρος,το Βόρειο Αιγαίο και η Δυτική Ελλάδα συγκαταλέγονται στις 4 φτωχότερες περιφέρειες της Ευρώπης).

ΣΤΟΧΟΣ 4:

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

Δραστική μείωση του αριθμού τωνανθρώπων που βρίσκονται σε κίνδυνοφτώχειας-κοινωνικού αποκλεισμού σταπρο κρίσης επίπεδα. Με σταθερές πολιτικέςστήριξης όσων το έχουν πραγματικάανάγκη και άρση των αιτιών πουαναπαράγουν την φτώχεια, μακριά από την λογική των προσωρινών επιδομάτων.

ΣΤΟΧΟΣ 5:

ΘΕΣΜΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΑΣ

Δημοκρατία με νόμους και θεσμούς,που δεν επιτρέπουν την κατάχρηση τωνεξουσιών και την λεηλασία του δημόσιουπλούτου, Πολιτεία φιλική, αποτελεσματική,αποκεντρωμένη, με διαφάνειακαι λογοδοσία που ενθαρρύνειτη συμμετοχή και δίνει ίσες ευκαιρίεςχωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) ΚΟΤΣΙΦΑΣ

Δικηγόρος Παρ’ ΑρείωΠάγω

LLM. Master of Laws

Υπ. ΒουλευτήςΝ. Ηλείας

με το «Κίνημα Αλλαγής»

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: