Ηλειακά Νέα - Νέα & Ειδήσεις από την Ηλεία,Πύργος,Ήλιδα,Ζαχάρω,Ολυμπία.
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Σε προσλήψεις προσωπικού προχωράει ο Δήμος Ήλιδας

Σε προσλήψεις προσωπικού προχωράει ο Δήμος Ήλιδας

Προσλήψεις προσωπικού σε “Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο και Συσσίτιο”

Σε επτά λοιπόν νέες προσλήψεις προσωπικού προχωράει ο Δήμος Ήλιδας, στο πλαίσιο των κοινωνικών του δομών “Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο και Συσσίτιο”.

Το πρόγραμμα αυτό που ξεκίνησε πριν από περίπου τέσσερα χρόνια στον Δήμο Ήλιδας σε συνεργασία με το Σωματείο ΙΚΕΛΟΣ, συνεχίζεται και για τα επόμενα τρία έτη, αυτή τη φορά μόνο από τον Δήμο.

Οι επτά προσλήψεις θα γίνουν με μονοετή σύμβαση, με την δυνατότητα ανανέωσης έως συνολικά τα τρία έτη.

Σελίδα 1από 6ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣΑμαλιάδα: 20.11.2020Αριθμ. Πρωτ.: 27282ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣυπ’ αριθ. ΣΟΧ 10/2020Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο τουΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ2014 -2020»ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4:«Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων»συγχρηματοδοτούμενος από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό ΤαμείοΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δομή παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ήλιδας»Ο ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣΑνακοινώνειΤην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά(7) ατόμωνγια την υλοποίηση τηςΠράξης «Δομή παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο»στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα2014 –2020»,Άξονας Προτεραιότητας 4«Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων», στοΔήμο Ήλιδας,που εδρεύει στην Αμαλιάδα Ν. Ηλείας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ.ΠΙΝΑΚΑΑ), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ.ΠΙΝΑΚΑΒ):ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)ΚωδικόςθέσηςΥπηρεσίαΈδρα υπηρεσίαςΕιδικότηταΔιάρκεια σύμβασηςΑριθμόςατόμων101Δήμος Ήλιδας(Για τη στελέχωση τηςενταγμένηςστη Δράση δομής «Κοινωνικό Φαρμακείο»)ΑμαλιάδαΝ. ΗλείαςΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών ΛειτουργώνΑπό την υπογραφή της σύμβασης μέχρι δώδεκα (12) μήνες με ανανέωση ή παράταση έως το τέλος του Προγράμματος1102Δήμος Ήλιδας(Για τη στελέχωση της ενταγμένης στη Δράση ΑμαλιάδαΝ. ΗλείαςΔΕ ΔιοικητικούΑπό την υπογραφή της σύμβασης μέχρι δώδεκα (12)μήνες με ανανέωση ή παράταση 1Σελίδα 2από 6ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)ΚωδικόςθέσηςΥπηρεσίαΈδρα υπηρεσίαςΕιδικότηταΔιάρκεια σύμβασηςΑριθμόςατόμωνδομής «Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου»)έως το τέλος του Προγράμματος103Δήμος Ήλιδας(Για τη στελέχωση της ενταγμένης στη Δράση δομής «Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου»)ΑμαλιάδαΝ. ΗλείαςΔΕ Γενικών ΚαθηκόντωνΑπό την υπογραφή της σύμβασης μέχρι δώδεκα (12) μήνες με ανανέωση ή παράταση έως το τέλος του Προγράμματος1104Δήμος Ήλιδας(Για τη στελέχωση της ενταγμένης στη Δράση δομής «Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου»)ΑμαλιάδαΝ. ΗλείαςΔΕ ΜαγείρωνΑπό την υπογραφή της σύμβασης μέχρι δώδεκα (12) μήνες με ανανέωση ή παράταση έως το τέλος του Προγράμματος1105Δήμος Ήλιδας(Για τη στελέχωση της ενταγμένης στη Δράση δομής «Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου»)ΑμαλιάδαΝ. ΗλείαςΥΕ Βοηθός ΜαγείρωνΑπό την υπογραφή της σύμβασης μέχρι δώδεκα (12) μήνες με ανανέωση ή παράταση έως το τέλος του Προγράμματος1106Δήμος Ήλιδας(Για τη στελέχωση της ενταγμένης στη Δράση δομής «Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου»)ΑμαλιάδαΝ. ΗλείαςΔΕ Βοηθητικό ΠροσωπικόΑπό την υπογραφή της σύμβασης μέχρι δώδεκα (12) μήνες με ανανέωση ή παράταση έως το τέλος του Προγράμματος1107Δήμος Ήλιδας(Για τη στελέχωση της ενταγμένης στη Δράση δομής «Κοινωνικό Φαρμακείο»)ΑμαλιάδαΝ. ΗλείαςΠΕ ΦαρμακοποιόςΑπό την υπογραφή της σύμβασης μέχρι δώδεκα (12) μήνες με ανανέωσηή παράταση έως το τέλος του Προγράμματος1ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)Κωδικός θέσηςΤίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα101α)Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης μεκατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης -Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ήΠτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, β)Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού,

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: