Ηλειακά Νέα - Νέα & Ειδήσεις από την Ηλεία,Πύργος,Ήλιδα,Ζαχάρω,Ολυμπία.
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Συναντήσεις των προέδρων Χειμαδιού, Περιστερίου και Κουτσοχέρας για τις μοναστηριακές εκτάσεις
Συναντήσεις των προέδρων Χειμαδιού, Περιστερίου και Κουτσοχέρας για τις μοναστηριακές εκτάσεις - PatrisNews - Εφημερίδα Πατρίς Ηλείας

Συναντήσεις των προέδρων Χειμαδιού, Περιστερίου και Κουτσοχέρας για τις μοναστηριακές εκτάσεις

ΑΠΟ – PatrisNews – Εφημερίδα Πατρίς ΗλείαςΤρεις εκδοχές περιλαμβάνει το σχέδιο νόμου  που παρουσίασαν στους βουλευτές της Ηλείας οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Κουτσοχέρας, Χειμαδιού και Περιστερίου μαζί με τους νομικούς τους συμβούλους Παναγιώτη Μπράμο και Νίκο Πατρίκιο για το θέμα των μοναστηριακών εκτάσεων που διεκδικεί στις τρείς κοινότητες η Ιερά Μονή των Αγίων Θεοδωρών Αροανίας.

Κύριος στόχος η παραμονή των καλλιεργήσιμων αυτών εκτάσεων που δεκάδες χρόνια καλλιεργούν οι κάτοικοι των χωριών αυτών χωρίς κανείς έως και σήμερα να τους έχει ενημερώσει ότι υπάρχει θέμα ιδιοκτησιακό.

Οι αγρότες βρίσκονται σε  απόγνωση αφού βλέπουν ότι οι εκτάσεις τους με βάσει την τροπολογία που σήμερα έχει τεθεί σε ψηφοφορία  ιδιοκτησιακά οριστικοποιείται η παράχωρησή τους στην Μονή των Αγίων Θεοδώρων

Έτσι χθες το πρωί οι τρεις πρόεδροι με τους νομικούς τους συμβούλους  επισκέφθηκαν τους κυβερνητικούς βουλευτές Διονυσία Αυγερινοπούλου, Κώστα Τζαβάρα και Ανδρέα Νικολακόπουλο. Επίσης τον Εκπρόσωπο Τύπου Αυτοδιοίκησης της ΝΔ κ Λευτέρη Βαρουξή με τον οποίο συζήτησαν το θέμα και ζήτησαν την στήριξή του προκειμένου να βρεθεί λύση στο συγκεκριμένο θέμα. Από την πλευρά του ο κ Βαρουξής τους ενημέρωσε ότι θα κάνει ότι είναι δυνατόν προκειμένου να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση στο θέμα αυτό και θα μεταβιβάσει στην ηγεσία της ΝΔ τις προτάσεις τους.

Όσον αφορά τους βουλευτές της αντιπολίτευσης ενημερώθηκαν με email για το σχέδιο αυτό νόμου.

Τα τρία σενάρια που περιλαμβάνει η πρόταση είναι τα εξής:

1η Εκδοχή

“Κατά την αληθή έννοια της διάταξης του Αρ.51 §7 του Ν.4301/2014, επί των ακινήτων των Ιερών Μονών και του Δημοσίου που αναφέρονται στα εκδοθέντα κατ’ εξουσιοδότηση του Αρ.8 §2 του Ν.4684/1930 (Α’ 150), όπως κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. της 14/22.04.1931 (Α’ 328), διαχωριστικά διατάγματα και στους Πίνακες Α – Ε της Σύμβασης της 18.09.1952 (Βασιλικό Διάταγμα της 26.09.1952, Α’ 289), όπως τροποποιήθηκε με την από 27.12.1968 Σύμβαση (Α’ 161), και τα οποία σύμφωνα με το Αρ.51 §7 του Ν.4301/2014 συνιστούν νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας και αποτελούν πλήρη απόδειξη των εμπραγμάτων δικαιωμάτων των Ιερών Μονών και του Δημοσίου έναντι παντός τρίτου, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις περί τακτικής και έκτακτης χρησικτησίας κατ’ Αρ.1041 επ. του Αστικού Κώδικα για την κτήση εμπράγματων δικαιωμάτων σε αυτά από τρίτα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων και ιδιωτών, και ειδικότερα των καλόπιστων νομέων και διακατόχων αυτών που ευρίσκονται στην περιοχή των Τοπικών Κοινοτήτων Χειμαδιού (Ρετεντούς), Περιστερίου (Μπεσερέ) και Κουτσοχέρας της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, και κατά τούτο είναι απόλυτα παραδεκτή και νόμιμη η αναγνώρισή τους από οιονδήποτε φορέα του Δημοσίου και κατά την εκάστοτε οικεία διοικητική ή άλλη διαδικασία, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της τακτικής ή και της έκτακτης χρησικτησίας”.

2η Εκδοχή

“Επί των ακινήτων των Ιερών Μονών και του Δημοσίου που αναφέρονται στα εκδοθέντα κατ’ εξουσιοδότηση του Αρ.8 §2 του Ν.4684/1930 (Α’ 150), όπως κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. της 14/22.04.1931 (Α’ 328), διαχωριστικά διατάγματα και στους Πίνακες Α – Ε της Σύμβασης της 18.09.1952 (Βασιλικό Διάταγμα της 26.09.1952, Α’ 289), όπως τροποποιήθηκε με την από 27.12.1968 Σύμβαση (Α’ 161), και τα οποία σύμφωνα με το Αρ.51 §7 του Ν.4301/2014 συνιστούν νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας και αποτελούν πλήρη απόδειξη των εμπραγμάτων δικαιωμάτων των Ιερών Μονών και του Δημοσίου έναντι παντός τρίτου, το Ελληνικό Δημόσιο δύναται να κηρύξει παραδεκτώς και νομίμως αναγκαστική απαλλοτρίωση κατά την έννοια του Αρ.17 του Συντάγματος και της εκάστοτε ισχύουσας συναφούς νομοθεσίας υπέρ και προς πλήρη αποκατάσταση των ακτημόνων καλλιεργητών των παρακειμένων Τοπικών Κοινοτήτων και Δήμων, και ειδικότερα των καλόπιστων ιδιωτών νομέων και διακατόχων αυτών που ευρίσκονται στην περιοχή των Τοπικών Κοινοτήτων Χειμαδιού (Ρετεντούς), Περιστερίου (Μπεσερέ) και Κουτσοχέρας της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος”.

3η Εκδοχή

“Αναφορικά με τα ακίνητα των Ιερών Μονών και του Δημοσίου που αναφέρονται στα εκδοθέντα κατ’ εξουσιοδότηση του Αρ.8 §2 του Ν.4684/1930 (Α’ 150), όπως κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. της 14/22.04.1931 (Α’ 328), διαχωριστικά διατάγματα και στους Πίνακες Α – Ε της Σύμβασης της 18.09.1952 (Βασιλικό Διάταγμα της 26.09.1952, Α’ 289), όπως τροποποιήθηκε με την από 27.12.1968 Σύμβαση (Α’ 161), και τα οποία σύμφωνα με το Αρ.51 §7 του Ν.4301/2014 συνιστούν νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας και αποτελούν πλήρη απόδειξη των εμπραγμάτων δικαιωμάτων των Ιερών Μονών και του Δημοσίου έναντι παντός τρίτου, το Ελληνικό Δημόσιο δύναται να προβεί νομίμως και παραδεκτώς σε διαμεσολαβητικές ενέργειες υπέρ και προς πλήρη αποκατάσταση των ακτημόνων καλλιεργητών των παρακειμένων Τοπικών Κοινοτήτων και Δήμων, και ειδικότερα των καλόπιστων ιδιωτών νομέων και διακατόχων αυτών που ευρίσκονται στην περιοχή των Τοπικών Κοινοτήτων Χειμαδιού (Ρετεντούς), Περιστερίου (Μπεσερέ) και Κουτσοχέρας της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, όπως ενδεικτικώς, αλλά όχι περιοριστικώς, να έλθει σε επαφή με την Εκκλησία της Ελλάδος και τις κατά τόπον Ιερές Μονές και να μεσολαβήσει υπέρ και για λογαριασμό των ως άνω ιδιωτών προκειμένου να επιτευχθεί η νομότυπη και έγκυρη περιέλευση των καλοπίστως διακατεχομένων ακινήτων σε αυτούς ακόμη και δια της καταβολής τιμήματος που θα προέλθει και θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό”.

Δημήτρης Μητρόπουλος Πρόεδρος Τ.Κ. Κουτσοχέρας
«Καταθέσαμε ένα σχέδιο νόμου με τρεις προτάσεις»

«Έχουμε πάει ένα σχέδιο νόμου και το έχουμε δώσει στους βουλευτές όπου τους έχουμε κάνει τρεις προτάσεις. Να δούμε τι θα κάνουν οι βουλευτές και μετά υπάρχουν πολλές σκέψεις για το πώς θα δράσουμε προκειμένου να μπορέσουμε να αντιστρέψουμε την κατάσταση.

Εμείς τους έχουμε κάνει μία πρόταση με τρεις εναλλακτικές λύσεις. Εμείς τι να εξαγοράσουμε τα χωράφια των πατεράδων μας. Αυτοί που τα έμπλεξαν και τα ανακάτεψαν να πάνε να τα ξεμπερδέψουν ώστε να γίνουν όλα από την αρχή όπως ήταν, γιατί αυτοί ψηφίζουν νόμοι εις βάρος εμάς. Τα χωράφια αυτά δεν τα κατείχε ποτέ η μονή. Γιατί και το 33 και το 14 το πέρασαν και τώρα πάνε πάλι στα κρυφά να το περάσουν. Ήταν σε διαβούλευση πόσο καιρό και εμείς το ανακαλύψαμε τυχαία. Δεν μας είπε κανένας τίποτα».

Χρήστος Μπουλούμπασης Πρόεδρος Τ.Κ. Χειμαδιού
«Η κυβέρνηση μπορούσε να βρει κάποια λύση»

«Τίποτα δεν  μπορούμε να κάνουμε όταν το κράτος το κατοχυρώνει και πάλι προς την εκκλησία εμείς τι μπορούμε να κάνουμε. Τώρα δηλαδή νομιμοποιούν το νόμο του 33 του Τουρκοβασίλη το χρυσόβουλο πάλι με καινούριο νόμο.  Είπαμε μήπως η κυβέρνηση μπορέσει να κάνει κάτι αλλά τίποτα δεν γίνεται από την πλευρά της.

Μπορούσε να βρει κάποια λύση, να κάνε ένα συμβιβασμό και να δώσει ανάσα  και σε εμάς δηλαδή. Η πολιτεία δεν έσκυψε πάνω μας. Θα μπορούσε να αλλάξει την κατάσταση αν γινόταν κάποια τροποποίηση του νόμου. Τώρα το κατοχυρώνει στη μονή. Μπορεί με τη Μητρόπολη Καλαβρύτων να τα βρει το κράτος. Να πει έλα εδώ πόσα κοστίζουν αυτά και να τα δώσει. Έχουν πάρει τόσα εκατομμύρια ΕΝΦΙΑ. Γιατί να πληρώνω εγώ ΕΜΦΙΑ τη στιγμή που δεν είναι δικό μου».

Παναγιώτης Μπράμος Δικηγόρος
«Με την διάταξη αυτή αποκαθίσταται μία ιστορική αδικία»

«Με την προτεινόμενη διάταξη γίνεται μια ύστατη προσπάθεια για να προστατευτούν χιλιάδες οικογένειες της ευρύτερης περιοχής των κοινοτήτων Κουτσοχέρας, Χειμαδιού και Περιστερίου και να διασφαλιστούν τα δικαιώματα που έχουν αποκτήσει νόμιμα επί των ακινήτων τους επί εκατό και πλέον χρόνια, αποκαθιστώντας την ιστορική αδικία που διαφαίνεται ότι θα συντελεστεί σε βάρος τους».

Νικόλαος Πατρίκιος Δικηγόρος
«Επιβεβαιώνει την ισχύ των διατάξεων του Αστικού Κώδικα»

«Η σκοπιμότητα της προτεινόμενης διάταξης και η σημασία της αναγκαίας υιοθέτησής της έγκειται στο ότι επιβεβαιώνει με ρητό και αναντίρρητο τρόπο την ισχύ των διατάξεων του Αστικού Κώδικα περί τακτικής και έκτακτης χρησικτησίας επί των συγκεκριμένων ακινήτων και με αυτόν τον τρόπο δεν καταλείπει καμία αμφιβολία για τη νομιμότητα της σύστασης και μεταβίβασης εμπράγματων δικαιωμάτων επ’ αυτών και σε διαχρονικό πλαίσιο από τους κατοίκους της περιοχής».

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: