Ηλειακά Νέα - Νέα & Ειδήσεις από την Ηλεία,Πύργος,Ήλιδα,Ζαχάρω,Ολυμπία.
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 17-3-2021 (ΤΑΚΤΙΚΗ – ΕΙΔΙΚΗ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 17-3-2021 (ΤΑΚΤΙΚΗ – ΕΙΔΙΚΗ)

Συγκλήθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου στις 17-3-2021

Α. Σε τακτική συνεδρίαση (18.30)  με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Λήψη απόφασης επικαιροποίησης της υπ’ αριθμ. 72/2020 απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τα μέτρα ανακούφισης των πληττόμενων
φυσικών και νομικών προσώπων κλπ., κατόπιν της υπ’ αριθμ. 58/2021
απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.

2.    Λήψη απόφασης έγκρισης της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής  έτους 2020, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 1/2021 απόφασής της.
3.    Λήψη απόφασης για την απομάκρυνση και κατάργηση εγκαταλελειμμένων
κουβουκλίων περιπτέρων στο Δήμο Πύργου, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 3/2021
απόφασης – εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

4.    Λήψη απόφασης τροποποίησης του Κανονισμού Ύδρευσης (άρθρο 1 παρ. 6)
της ΔΕΥΑΠ που έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 515/2004 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου, κατόπιν της 17/2021 απόφασης του Διοικητικού της
Συμβουλίου.

5.    Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου
(καλλιεργήσιμη γη) στην Δ.Ε. Βώλακος στη θέση «ΜΥΤΙΚΑΣ» της Τ.Κ.
Ανεμοχωρίου  εκτάσεως 7.300 τ.μ. με τη διενέργεια πλειοδοτικής
δημοπρασίας.

6.    Λήψη απόφασης για τη δημιουργία θερινού σχολείου «ΗΡΩΝ» σε συνεργασία
με το Εργαστήριο Υψηλών Συχνοτήτων, Μεταϋλικών και μη Γραμμικών Κυμάτων
του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας.

7.    Λήψη απόφασης κατανομής ποσού 151.372,60€ (Α΄ δόση 2021) στα ΝΠΔΔ
«Σχολική Επιτροπή μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και «Σχολική
Επιτροπή μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», για την κάλυψη
λειτουργικών δαπανών των σχολείων και για την μισθοδοσία των σχολικών
τροχονόμων από Ιανουάριο έως Μάρτιο 2021, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 2/2021
απόφασης – εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

8.    Λήψη απόφασης: α. Αποδοχής παραίτησης τακτικού μέλους του Διοικητικού
Συμβουλίου του Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Δήμων Πύργου, Αρχαίας Ολυμπίας
και Π.Δ.Ε. και β. Ορισμός νέου τακτικού μέλους.

9.    Λήψη απόφασης εξόδων παράστασης Αντιπροέδρου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό
Λιμενικό Ταμείο Πύργου».

10.    Λήψη απόφασης έγκρισης παραχώρησης αίθουσας του κλειστού Γυμνασίου
Μυρτιάς στον Πολιτιστικό Σύλλογο Μυρτιάς, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 3/2021
απόφασης – εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

11.    Λήψη απόφασης σύστασης επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών
διαφορών και αμφισβητήσεων για το έτος 2021.

12.    Λήψη απόφασης ανάκλησης της υπ’ αριθμ. 279/2020 απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την πρόσληψη χειριστών μηχανημάτων έργων
στο Δήμο Πύργου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών.

Β. Σε ειδική συνεδρίαση με θέμα:
Συζήτηση επί της έκθεσης πεπραγμένων της Οικονομικής Επιτροπής β΄
εξαμήνου έτους 2020, που υποβλήθηκε με την υπ΄αριθμ. 53/2021 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής.

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: