ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ 29-12-2022 (ΤΑΚΤΙΚΗ - ΜΕΙΚΤΗ) ΚΑΙ ΩΡΑ 18.30
Ηλειακά Νέα - Νέα & Ειδήσεις από την Ηλεία,Πύργος,Ήλιδα,Ζαχάρω,Ολυμπία.
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ 29-12-2022 (ΤΑΚΤΙΚΗ – ΜΕΙΚΤΗ) ΚΑΙ ΩΡΑ 18.30

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ 29-12-2022 (ΤΑΚΤΙΚΗ – ΜΕΙΚΤΗ) ΚΑΙ ΩΡΑ 18.30

Κλήθηκε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου στις 29-12-2022 και
ώρα 18.30
  με ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1.    Λήψη απόφασης ψήφισης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2023,
κατόπιν της υπ’ αριθμ. 9/2022 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής.

2.    Λήψη απόφασης επί των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το
έτος 2023, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 912/2022 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής.

3.    Λήψη απόφασης έγκρισης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου
οικ. έτους 2022, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 883/2022 απόφασης – εισήγησης
της Οικονομικής Επιτροπής.

4.    Λήψη απόφασης έγκρισης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου
οικ. έτους 2022, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 897/2022 απόφασης – εισήγησης
της Οικονομικής Επιτροπής.

5.    Λήψη απόφασης έγκρισης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου
οικ. έτους 2022, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 898/2022 απόφασης – εισήγησης
της Οικονομικής Επιτροπής.

6.    Λήψη απόφασης έγκρισης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου
οικ. έτους 2022, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 939/2022 απόφασης – εισήγησης
της Οικονομικής Επιτροπής.

7.    Λήψη απόφασης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους
2022, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 8/2022 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής.

8.    Ενημέρωση σχετικά με την έκθεση Εσωτερικού Ελέγχου του Δήμου Πύργου
για το έτος 2022.

9.    Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Πύργου στην υπό σύσταση
Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ) με την επωνυμία «Δίκτυο Δήμων
Αλφειού Ποταμού – το ποτάμι που μας ενώνει» και έγκριση του καταστατικού
της υπό ίδρυση εταιρείας.

10.    Λήψη απόφαση για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του χώρου  που
βρίσκεται στον σιδηροδρομικό σταθμό (πρώην ΑΕΝΑΟΝ) κατά τα 2/3 της
επιφάνειάς του στον Λαογραφικό Όμιλο Κατακόλου «ΣΠΥΡΟΣ ΧΙΩΝΗΣ»
προκειμένου να στεγασθεί το Λαογραφικό Μουσείο Κατακόλου με την επωνυμία
«ΣΠΥΡΟΣ ΧΙΩΝΗΣ».

11.    Λήψη απόφασης Α. Έκδοσης ή μη πράξης χαρακτηρισμού της ξενοδοχειακής
μονάδας με το διακριτικό τίτλο Aldemar Olympian Village ευρισκόμενης
στην Δημοτική Κοινότητα Σκαφιδιάς ιδιοκτησίας ΕΠΤΕΑ Α.Ε. ως εποχιακής
για τα έτη 2020- 2022.
Β. Υπολογισμού των τελών καθαριότητας και φωτισμού για τον χρόνο της
πραγματικής λειτουργίας των τμημάτων του Ξενοδοχείου.

12.    Λήψη απόφασης αποτίμησης γάλακτος σε χρήμα εργαζομένων έτους
2021-2022.

13.    Λήψη απόφασης αποτίμησης Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) εργαζομένων
για το έτος 2021 σε χρήμα.

14.    Λήψη απόφασης για την καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε άπορο δημότη
(37508/14-12-2022 εισήγηση).

15.    Λήψη απόφασης αντικατάστασης τακτικού μέλους του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης» κατόπιν παραιτήσεως και εκλογή νέου Αντιπροέδρου.

16.    Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της χρήσης κοινόχρηστου χώρου επί
της πλατείας Σ. Καράγιωργα στην Ι.Ε.Δ.Ε.Π για την πραγματοποίηση της
δράσης «3 τρόποι- 3 ημέρες – 3 πόλεις ΔΙΝΩ: ΑΙΜΑ-ΕΛΠΙΔΑ-ΖΩΗ» που
πραγματοποιηθεί από 2-2-2023 έως 4-2-2023.

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: