Συνεδριάζει σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδα- Τα θέματα
Ηλειακά Νέα - Νέα & Ειδήσεις από την Ηλεία,Πύργος,Ήλιδα,Ζαχάρω,Ολυμπία.
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Συνεδριάζει σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδα- Τα θέματα

Συνεδριάζει σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδα- Τα θέματα

Με πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη τη διαμόρφωση θέσης για την μετεξέλιξη της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης σε Περιφερειακή Διακυβέρνηση συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας σήμερα Μ. Τρίτη 27 Απριλίου στις 2 το μεσημέρι.

Στη συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, θα συζητηθεί επίσης  η επικαιροποίηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών «Ιόλαος» που αφορά την  αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην Δυτική Ελλάδα» σε περιπτώσεις δασικών πυρκαγιών για το έτος 2021, αλλά και η πρώτη τροποποίησης του ετήσιου σχεδίου δράσεων Τουριστικής Προβολής έτους 2021 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Καλείστε όπως συμμετάσχετε στην 9η τακτική συνεδρίαση του ΠεριφερειακούΣυμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη την 27η
Απριλίου 2021, ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 14:00, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από
11.3.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α 55/11.3.2020), όπως αυτό ισχύει και τις σχετικές διατάξεις του
άρθρ.168 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, για
τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ : Συζήτηση της υπ. αριθ. 11/2021 Επερώτησης του Περιφερειακού
Συμβούλου της Παράταξης «Δυτική Ελλάδα- Δικαίωμα στην Πρόοδο» κ.
Χαροκόπου Αντωνίου σχετικά με με την πραγματοποίηση εργασιών για
τη συντήρηση- αποκατάσταση των υφιστάμενων αντιπλημμυρικών
έργων στον ποταμό «Χάραδρο».
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ : Συζήτηση της υπ. αριθ. 13/2021 Επερώτησης του Περιφερειακού
Συμβούλου της Παράταξης «Δυτική Ελλάδα- Δικαίωμα στην Πρόοδο» κ.
Λύτρα Ιωάννη σχετικά με την μελέτη «Παράκαμψης Αρχοντοχωρίου και
Μπαμπινης».
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ : Συζήτηση της υπ. αριθ. 14/2021 Επερώτησης του Επικεφαλής της
Παράταξης «Οικολογική Δυτική Ελλάδα» κ. Παπακωνσταντίνου
Κωνσταντίνου για τη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων στην
περιοχή Φλόκα του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ : Συζήτηση της υπ. αριθ. 15/2021 Επερώτησης του Περιφερειακού
Συμβούλου της Παράταξης «Δυτική Ελλάδα- Δικαίωμα στην Πρόοδο» κ.
Αγγελόπουλου Γεωργίου σχετικά με το ιστορικό λάβαρο της
επαναστάσεως.
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ : Συζήτηση της υπ. αριθ. 16/2021 Επερώτησης της Περιφερειακής
Συμβούλου της Παράταξης «Δυτική Ελλάδα- Δικαίωμα στην Πρόοδο» κ.
Σελίδα 2 από 3
Γεωργακοπούλου – Μπάστα Δήμητρας σχετικά με το Πρόγραμμα
«Ηλέκτρα».
ΘΕΜΑ 1ο : Συζήτηση – διαμόρφωση θέσης για τη μετεξέλιξη της Περιφερειακής
Αυτοδιοίκησης σε Περιφερειακή Διακυβέρνηση.
(εισηγητής : Πρόεδρος Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας κ. Παπαδόπουλος
Παναγιώτης)
ΘΕΜΑ 2ο : Επικαιροποίηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας
Δασικών Πυρκαγιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2021
με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ», στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου
Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη «Ξενοκράτης».
(εισηγητής : Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας
κ. Φαρμάκης Νεκτάριος
ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση 1ης Τροποποίησης ετήσιου σχεδίου δράσεων Τουριστικής
Προβολής έτους 2021 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού
και Τουρισμού κ. Κοροβέσης Νικόλαος)
Επισημαίνουμε ότι η Π.Δ.Ε. διαθέτει όλον τον απαραίτητο εξοπλισμό και το αναγκαίο λογισμικό και έχει
θέσει στη διάθεσή σας όλα τα αναγκαία μέσα για την υλοποίηση της συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη
από τον δικό σας χώρο.
Εφόσον όμως δεν επιτευχθεί απαρτία εξαιτίας της αδυναμίας σύνδεσης μελών που επιθυμούν να
συμμετέχουν, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 10
παραγρ.1 της ΠΝΠ της 11.3.2020 (ΦΕΚ Α 55/11.3.2020) και του άρθρου 167 παρ. 1 του Ν. 3852/2010, με
τα ίδια θέματα.

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: