Νέα & Ειδήσεις από την Ηλεία,Ενημέρωση,Πύργος,Ήλιδα,Πηνεία,Ολυμπία,iliakanea
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Αρχική Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ανδραβίδας-Κυλλήνης

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ανδραβίδας-Κυλλήνης

Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Κατόπιν του με αρ. πρωτ. 1638/13-2-2020 εγγράφου του Δημάρχου κ. Λέντζα Ιωάννη για σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σας προσκαλώ να προσέλθετε, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010  και τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013, σε  ειδική   συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στις  17 Φεβρουαρίου  2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα  19:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης για την  συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης,:

«Ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης, οικονομικού έτους 2020 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης-Στοχοθεσία»

Εισηγητές: Κος Βαρβαρέσος Κων/νος , Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και Κα Χριστοπούλου Ιουλία Αναπληρώτρια Δ/ντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: