Ηλειακά Νέα - Νέα & Ειδήσεις από την Ηλεία,Πύργος,Ήλιδα,Ζαχάρω,Ολυμπία.
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Αρχική Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Πύργου -Τα θέματα

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Πύργου -Τα θέματα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 4-11-2020 (ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ) ΚΑΙ ΩΡΑ 18.30

Συγκλήθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου (κεκλεισμένων των θυρών) στις
4-11-2020 με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Λήψη απόφασης για τη μείωση των δημοτικών τελών σε δημότες με ποσοστό
αναπηρίας τουλάχιστον 80% .

2.    Λήψη απόφασης : Α. Προσχώρησης του Δήμου Πύργου στο Σύμφωνο Δημάρχων
για το κλίμα και την ενέργεια και αποδοχή των δεσμεύσεων που απορρέουν
από αυτό και Β. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του
συμφώνου.

3.    Λήψη απόφασης έγκρισης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου
οικ. έτους 2020, κατόπιν  της υπ’ αριθμ. 524/2020 απόφασης – εισήγησης
της Οικονομικής Επιτροπής.

4.    Λήψη απόφασης έγκρισης της έκθεσης εσόδων – εξόδων του προϋπολογισμού
του Δήμου Πύργου Γ΄ τριμήνου έτους 2020, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 544/2020
απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.

5.    Λήψη απόφασης έγκρισης συνεργασίας με το «Σύλλογο Όραμα Ελπίδας» για
τη δημιουργία  τοπικού κέντρου ενημέρωσης και συλλογής δειγμάτων από
εθελοντές δότες, ψήφιση των όρων του Συμφώνου Συνεργασίας και
εξουσιοδότηση  του Δημάρχου για την υπογραφή του καθώς και οποιουδήποτε
εγγράφου απαιτηθεί για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

6.    Λήψη απόφασης για την επέκταση του ωραρίου των καθαριστριών των
σχολικών μονάδων του Δήμου Πύργου, με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ.

7.    Λήψη απόφασης για τη μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης της
Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας.

8.    Λήψη απόφασης τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 288/2019 απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Α. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πύργου (ΔΗΚΕΠ), Β. Ορισμός
Προέδρου – Αντιπροέδρου» μετά την υποβληθείσα παραίτηση του Αντιπροέδρου
της επιχείρησης.

9.    Λήψη απόφασης τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 320/2019 με θέμα: «Ορισμός
μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Μονάδων
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πύργου και εκλογή Προέδρου –
Αντιπροέδρου», μετά την υποβληθείσα παραίτηση μέλους του Δ.Σ.

10.    Λήψη απόφασης αναβολής της καταβολής αντιτίμου για χρήση αθλητικών
εγκαταστάσεων, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 509/2020 απόφασης – εισήγησης της
Οικονομικής Επιτροπής.

11.    Λήψη απόφασης ορισμού ενός (1) εκπροσώπου του Δήμου  με τον
αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της προγραμματικής
σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πύργου και του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο
Πύργου» για την υλοποίηση της πράξης «Αντικατάσταση σκιάστρων στην
επέκταση χερσαίου τμήματος λιμένος Κατακόλου».

12.    Λήψη απόφασης ορισμού ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή
του για τη συγκρότηση επιτροπής  που αποφαίνεται για τον χαρακτηρισμό
χώρων αιγιαλού και παραλίας ως πολυσύχναστων.

13.    Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου του 3ου Δημοτικού Σχολείου
Πύργου στον Οργανισμό Esolnet Hellas το Σάββατο 23/1/2021 για την
πραγματοποίηση εξετάσεων γλωσσομάθειας, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 34/2020
απόφασης – εισήγησης της ΔΕΠ.

14.    Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου του Γυμνασίου Γουμέρου στο
Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων για δωρεάν απογευματινές δραστηριότητες,
κατόπιν της υπ’ αριθμ. 36/2020 απόφασης – εισήγησης της ΔΕΠ.

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: