Ηλειακά Νέα - Νέα & Ειδήσεις από την Ηλεία,Πύργος,Ήλιδα,Ζαχάρω,Ολυμπία.
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Πύργου – Τα θέματα

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Πύργου – Τα θέματα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 7-4-2021(ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)

Εκδόθηκε πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου με θέματα Ημερήσιας
Διάταξης:

1.    Λήψη απόφασης έγκρισης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού  και του
ΟΠΔ του Δήμου οικ. έτους 2021, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 120/2021 απόφασης
της Οικονομικής Επιτροπής.

2.    Λήψη απόφασης για τη μείωση τελών κοινοχρήστων χώρων κατά 50% για το
έτος 2021 και τροποποίηση προηγούμενων αποφάσεων, κατόπιν της υπ’ αριθμ.
143/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

3.    Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. 16/2021 απόφασης του
Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΠ με θέμα «Καθορισμός ειδικού τιμολογίου
για ΑΜΕΑ και Πολύτεκνους».

4.    Λήψη απόφασης: Α. Έγκρισης της περαιτέρω παραχώρησης του δικαιώματος
απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος, με
δημοπρασία, για την τοποθέτηση τροχήλατων καντινών, ομπρελών και
ξαπλωστρών
Β. Καθορισμού των  παραχωρούμενων χώρων

5.    Λήψη απόφασης αντικατάστασης τακτικού μέλους του Διοικητικού
Συμβουλίου του Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Δήμων Πύργου, Αρχαίας Ολυμπίας
και Π.Δ.Ε, κατόπιν παραιτήσεώς του.

6.    Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. 13/2021 απόφασης του
Διοικητικού Συμβουλίου της Δη.Κ.Ε.Πύργου με την οποία τροποποιήθηκαν –
κωδικοποιήθηκαν οι κανονισμοί της επιχείρησης:
–    Εσωτερικός Κανονισμός Υπηρεσιών
–    Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης
–    Κανονισμός Προσωπικού

7.    Λήψη απόφασης έγκρισης εκκίνησης της διαδικασίας δημόσιας σύμβασης
εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτη στατικής επάρκειας και ενίσχυσης
Υψικάμινου Θεματικού Πάρκου Ξυστρή» προϋπολογισμού  73.671,67€ (με το
Φ.Π.Α.).

8.    Λήψη απόφασης: α. Αποδοχής της παραίτησης αναπληρωματικού μέλους του
Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Πύργου»
και
Β. Ορισμός νέου αναπληρωματικού μέλους.

9.    Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της χρήσης κοινόχρηστου χώρου του
πάρκου της ΣΠΚ στο ΚΕΘΕΑ για συγκεκριμένες δράσεις με ή χωρίς αντίτιμο.

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: