Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου – Τα θέματα (Τετάρτη 13/7)
Ηλειακά Νέα - Νέα & Ειδήσεις από την Ηλεία,Πύργος,Ήλιδα,Ζαχάρω,Ολυμπία.
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου – Τα θέματα (Τετάρτη 13/7)

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου – Τα θέματα (Τετάρτη 13/7)

Προσκλήθηκε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου στις 13-7-2022 και ώρα 20.00
με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη λειτουργία του Νοσοκομείου
Πύργου.

2. Ενημέρωση για την πορεία σημαντικών έργων του Δήμου.

3. Λήψη απόφασης έγκρισης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους
2022, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 416/2022 απόφασης – εισήγησης της
Οικονομικής Επιτροπής.
4. Λήψη απόφασης έγκρισης της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του
προϋπολογισμού του δήμου Πύργου Α΄ τριμήνου 2022, κατόπιν της υπ’ αριθμ.
397/2022 απόφασης – εισήγησης της Ο.Ε.

5. Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση Α.Τ.Μ. (κιόσκι) της Τράπεζας
Eurobank επί της οδού Μιαούλη, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 8/2022(σε ορθή
επανάληψη) απόφασης – εισήγησης της ΕΠΖ.

6. Λήψη απόφασης για τη συνδρομή του Δήμου στην εθελοντική οργάνωση με
την επωνυμία «ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΠΥΡΓΟΥ» για τη συμμετοχή της στην αντιμετώπιση
δασικών πυρκαγιών.

7. Λήψη απόφασης τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του
Κέντρου Κοινότητας Δήμου Πύργου.

8. Λήψη απόφασης αντικατάστασης του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής
Παιδείας, κατόπιν παραιτήσεως.

9. Λήψη απόφασης αντικατάστασης μέλους – Προέδρου στην Επιτροπή
Φορολογικών Διαφορών και αμφισβητήσεων, λόγω παραιτήσεως.

10. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση του κοινόχρηστου χώρου πάρκινγκ της
Δημοτικής Κοινότητας Σκουροχωρίου, στον κ. Βασιλόπουλο Δημήτριο για την
πραγματοποίηση εκδήλωσης της τοπικής ομάδας ποδοσφαίρου Σκουροχωρίου
στις 13/8/2022 με ή χωρίς αντίτιμο.

11. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στο Πάρκο της
ΣΠΚ της Δημοτικής Κοινότητας Πύργου του Δήμου Πύργου στο σύλλογο «Πύργος
– Όλοι Μαζί», με τοποθέτηση καθισμάτων για την πραγματοποίηση εκδήλωσης
παρουσίασης βιβλίου στις 18/7/2022 με ή χωρίς αντίτιμο.

12. Λήψη απόφασης επικαιροποίησης της υπ’ αριθμ. 165/2015 απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου – Ενσωμάτωση περιουσιακών στοιχείων καταργηθέντος
ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Πολιτιστικό και Αθλητικό Κέντρο Δήμου Πύργου» στα
λογιστικά βιβλία του Δήμου Πύργου (παρ. 3 του άρθρου 241 του Ν. 3463/06,
όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 69 του Ν. 4483/2017).

13. Λήψη απόφασης ορισμού ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του
στην Τομεακή Επιστημονική Επιτροπή Υγείας που συγκροτείται κατ’
εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4461/2017

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: