Νέα και ειδήσεις της Ηλείας , Ηλειακά Νέα - Νέα & Ειδήσεις από την Ηλεία,Πύργος,Ήλιδα, Ζαχάρω,Ολυμπία.
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ζαχάρως την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 20:30 – Zacharo
Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ζαχάρως την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 20:30 - Zacharo

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ζαχάρως την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 20:30 – Zacharo


Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζαχάρως θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος. (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Φώτιος Καλογερόπουλος).

2. Ανάκληση της αριθ 148/2022 απόφασης του Δ.Σ. Ζαχάρως για την αγορά ακινήτου εντός σχεδίου
πόλεως Δήμου Ζαχάρως (ΟΤ 99) για κατασκευή νέου μουσείου και λήψη νέας. (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος
Φώτιος Αλεξανδρόπουλος).

3. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών & μισθώσεων μηχανημάτων
έργων και οχημάτων του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 έτους 2023. (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Κων/νος
Αναστασόπουλος). (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Αναστασόπουλος).

4. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών εργασιών του άρθρου 221
του Ν.4412/2016», έτους 2023. (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Αναστασόπουλος).

5. Επί της υπ. αριθμ. 5/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Αναμόρφωση Π/Υ για
την δημιουργία κωδικού με περιγραφή {Έκδοση παραβόλων για την διενέργεια πραγματογνωμοσύνης
στην Κοινότητα Νέας Φιγαλείας}». (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Φώτιος Αλεξανδρόπουλος).

6. Ορισμός Εκπροσώπων για συγκρότηση επιτροπών. (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Κων/νος
Αναστασόπουλος).

7. Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ζαχάρως.
(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Φώτιος Αλεξανδρόπουλος).

8. Επί της υπ. αριθμ. 341/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Επί της έκθεσης του
Ανεξάρτητου Εσωτερικού Ελεγκτή σχετικά με την οργάνωση και διαμόρφωση συστήματος διαδικασιών και
δικλείδων ασφαλείας για την παρακολούθηση της Οικονομικής λειτουργίας του Δήμου Ζαχάρως για το έτος
2022». (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Φώτιος Αλεξανδρόπουλος).

9. Επί της υπ. αριθμ. 353/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Επί της έκθεσης του
Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή σχετικά με την πιστοποίηση περιουσιακών στοιχείων – παγίων του
Δήμου Ζαχάρως». (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Φώτιος Αλεξανδρόπουλος).

10. Ανάκληση της αριθ 149/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ζαχάρως με θέμα «Συγκρότηση
επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας», λήψη νέας και δημοπράτηση της θέσης του περιπτέρου απέναντι
από το Αστυνομικό Τμήμα Ζαχάρως δικαιούχου Καλογεροπούλου. (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Κων/νος
Αναστασόπουλος).

11. Επί της υπ. αριθμ. 358/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Επί της αριθ. 322/2022
απόφασης Ο.Ε. με θέμα τον ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΤΟ ΕΤΟΣ 2023 ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΝ (ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ) και ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΟΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΦΗΧ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023» (εισηγητής ο
Αντιδήμαρχος Φώτιος Αλεξανδρόπουλος).

12. Ανάθεση διεξαγωγής δημοπρασίας εκμίσθωσης χώρων για τοποθέτηση δέκα τριών (13)
τροχήλατων Καντινών εντός των δημοσίων ακινήτων με Α.Β.Κ. 99,102,100,101, και 98 αρμοδιότητας Κ.Υ.
Ηλείας και μια (1) εντός αιγιαλού και παραλίας καθώς και συγκρότηση σχετικής Επιτροπής.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Ιωάννης Μπαλαδήμας

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: