Ηλειακά Νέα - Νέα & Ειδήσεις από την Ηλεία,Πύργος,Ήλιδα,Ζαχάρω,Ολυμπία.
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ζαχάρως την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 20:30 – Zacharo
Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ζαχάρως την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 20:30 - Zacharo

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ζαχάρως την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 20:30 – Zacharo


Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζαχάρως θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 20:30 στο Δημαρχείο της πόλης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Επί της υπ. αριθμ. 293/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ζαχάρως κατά το τρίμηνο από 01/10/2021 έως 31/12/2021» (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Φώτιος Αλεξανδρόπουλος).
2. Επί της υπ. αριθμ. 294/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης
ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ζαχάρως κατά το τρίμηνο από
01/01/2022 έως 31/03/2022» (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Φώτιος Αλεξανδρόπουλος).
3. Επί της υπ. αριθμ. 295/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης
ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ζαχάρως κατά το τρίμηνο από
01/04/2022 έως 30/06/2022» (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Φώτιος Αλεξανδρόπουλος).
4. Επί της υπ. αριθμ. 296/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης
ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ζαχάρως κατά το τρίμηνο από
01/07/2021 έως 30/09/2021» (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Φώτιος Αλεξανδρόπουλος).
5. Επί της υπ. αριθμ. 304/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Αναμόρφωση Π/Υ για την
εγγραφή ποσού 80.346,22€ λόγω αναθεώρησης τιμών του έργου με τίτλο {Αποπεράτωση Κλειστού
Γυμναστηρίου Τ11β}» (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Φώτιος Αλεξανδρόπουλος).
6. Επί της υπ. αριθμ. 307/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Αναμόρφωση Π/Υ για την
δημιουργία –ενίσχυση κωδικών» (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Φώτιος Αλεξανδρόπουλος).
7. Επί της υπ. αριθμ. 309/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Αναμόρφωση Π/Υ για την
Αποδοχή πίστωσης ποσού 12.400,00€ και δεσμευτική εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης
προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 για την υλοποίηση της πράξης «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση
κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. του Δήμου Ζαχάρως»» (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Φώτιος
Αλεξανδρόπουλος).
8. Έγκριση πίνακα κατάταξης μοριοδότησης εγγραφών νηπίων Σχολικού Έτους 2022-2023 Παιδικού Σταθμού
Ζαχάρως. (εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος Δήμητρα Σκαλτσά).
9. Κατάταξη αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου. (εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος Δήμητρα Σκαλτσά).
10. Παράταση μίσθωσης τουριστικού περιπτέρου Τ.Κ. Λεπρέου. (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Κων/νος
Αναστασόπουλος).
11. Κατανομή συμπληρωματικής πίστωσης για κάλυψη λειτουργικών αναγκών σχολείων. (εισηγητής ο
Αντιδήμαρχος Φώτιος Αλεξανδρόπουλος).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Ιωάννης Μπαλαδήμας

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: