Ηλειακά Νέα - Νέα & Ειδήσεις από την Ηλεία,Πύργος,Ήλιδα,Ζαχάρω,Ολυμπία.
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Αρχική Τα συμφωνητικά μίσθωσης αγρών και τα προβλήματα σε χειρόγραφες βεβαιώσεις
Ποιοι αγρότες και έχοντες αγροτικό εισόδημα, δικαιούνται το αφορόλογητο

Τα συμφωνητικά μίσθωσης αγρών και τα προβλήματα σε χειρόγραφες βεβαιώσεις


Γιώργος Παπαδημητρίου
Φοροτεχνικός – Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο. (Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονομολόγων) Νομού Καρδίτσας

Ειδικότερα ισχύουν, τα εξής :

«Άρθρο 1. Οι εκµισθωτές ακίνητης περιουσίας υποχρεούνται να δηλώνουν όλα τα πληροφοριακά στοιχεία των αρχικών ή τροποποιητικών µισθώσεων, µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα από την έναρξη της µίσθωσης ή την τροποποίησή της, ανεξάρτητα αν πρόκειται για γραπτή ή προφορική συµφωνία. Η υποχρέωση αυτή είναι προαιρετική για τους εκµισθωτές αγροτικών εκτάσεων εφόσον το µηνιαίο µίσθωµα δεν υπερβαίνει τα 80 ευρώ.

[Προσοχή : ∆εν αφορά αγροτικές εγκαταστάσεις ( κτήρια, κ.λ.π. ) ] ….

ΑΡΘΡΟ 3. Η ηλεκτρονική φόρµα υποβολής των πληροφοριακών στοιχείων µίσθωσης ακίνητης περιουσίας, περιλαµβάνει τις παρακάτω γενικές κατηγορίες πληροφοριών: Στοιχεία εκµισθωτών, Στοιχεία µισθωτών, Στοιχεία µίσθωσης, Στοιχεία ακινήτου, Στοιχεία Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α) (η συµπλήρωση είναι προαιρετική). Μετά την οριστικοποίηση υποβολής της δήλωσης, εκτυπώνεται «Απόδειξη Υποβολής ∆ήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», η οποία περιλαµβάνει το σύνολο των πληροφοριών που καταχώρησε ο χρήστης και αποτελεί αποδεικτικό υποβολής των πληροφοριακών στοιχείων της µίσθωσης ακίνητης περιουσίας….

ΑΡΘΡΟ 4. Όσοι δεν δηλώνουν τα στοιχεία των µισθώσεων ή τα δηλώνουν εκπρόθεσµα ή ελλιπώς, υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 4174/2013. Για τις περιπτώσεις υποβολής εκπρόθεσµης ή ελλιπούς ή µη υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων µίσθωσης ακίνητης περιουσίας, θα αποστέλλονται από τη ∆.ΗΛΕ.∆. προς τις αρµόδιες ∆.Ο.Υ. συγκεντρωτικές καταστάσεις µε τα στοιχεία των υπόχρεων εκµισθωτών που, κατά περίπτωση, δεν έχουν υποβάλλει ή υπέβαλαν εκπρόθεσµα ή ελλιπώς µέσα στον προηγούµενο µήνα τα πληροφοριακά στοιχεία µίσθωσης ακίνητης περιουσίας. Με βάση τις καταστάσεις αυτές οι ∆.Ο.Υ. θα βεβαιώνουν στον υπόχρεο εκµισθωτή τα προβλεπόµενα, κατά περίπτωση, πρόστιµα του ν. 4174/2013.

Εκμίσθωση αγροτικής γης

Σε περίπτωση εκµίσθωσης αγροτικής γης για συγκεκριµένη καλλιεργητική περίοδο που εκτείνεται σε δύο ή και περισσότερα φορολογικά έτη µε ενιαία συµφωνία, εφόσον υπάρχει υποχρέωση υποβολής ∆ήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης ακίνητης περιουσίας σύµφωνα µε την ΠΟΛ.1028/23.1.2015 Απόφαση Γ.Γ.∆.Ε., αυτή θα υποβληθεί µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα από την έναρξη ή την τροποποίηση της µίσθωσης. Σηµειώνεται ότι για τις περιπτώσεις εκµίσθωσης αγροτικών εκτάσεων, εάν δεν δηλωθούν τα στοιχεία όλων των συνιδιοκτητών η δήλωση δεν θεωρείται ελλιπής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ΠΟΛ.1030/23.1.2015.

Το 2014, όταν εφαρµόστηκε για πρώτη φορά η ηλεκτρονική υποβολή των συµφωνητικών για όλα τα ακίνητα, οι αγρότες ζορίστηκαν λίγο αλλά σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα είχαν όλα τα συµφωνητικά έτοιµα.

Με την τροποποίηση που έγινε το 2015 [σσ. κανείς ποτές δεν κατάλαβε τον λόγο που άλλαξε αυτή η υποχρέωση], τα περισσότερα µισθωτήρια αγροτεµαχίων συνεχίζουν να είναι χειρόγραφα.

Πάρα πολλοί µισθωτές, κατόπιν συνεννόησης µε τους ιδιοκτήτες, ετοιµάζουν –ακόµη και την ώρα που πηγαίνουν να συντάξουν τη δήλωση καλλιέργειας- χειρόγραφα συµφωνητικά, µε την υπογραφή του Προέδρου της Κοινότητας για το γνήσιο της υπογραφής.

Προκειµένου να ξεµπερδεύουν γρήγορα, στις περιπτώσεις που ένας ιδιοκτήτης εκµισθώνει π.χ. 30 στρ. x 50 ευρώ = 1.500 ευρώ (άρα απαιτείται ηλεκτρονικό µισθωτήριο), «σπάνε την µίσθωση σε δύο συµφωνητικά (15 στρ. x 50 ευρώ = 750 ευρώ το κάθε συµφωνητικό), ώστε το ποσό να είναι κάτω από τα 960 ευρώ που είναι το όριο για υποχρεωτικό ηλεκτρονικό µισθωτήριο.

Το πρόβληµα είναι ότι όταν πρόκειται για µίσθωση ενιαίου αγροτεµαχίου από τον ίδιο ιδιοκτήτη, τότε η δαπάνη αυτή κινδυνεύει να µην αναγνωριστεί.

Συνεπώς, το πιο απλό που µπορείτε να κάνετε, είναι να προχωρήσετε στα ηλεκτρονικά συµφωνητικά για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.

Ηλεκτρονικά συµφωνητικά και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο

Όταν συντάσσετε τη δήλωση καλλιέργειας, τον γεωπόνο δεν τον ενδιαφέρει εάν το µισθωτήριο που του προσκοµίζετε αναγνωρίζετε φορολογικά ως δαπάνη ή όχι. Ενδιαφέρει µόνο να αποδεικνύεται ότι υπάρχει συµφωνία για το εν λόγω αγροτεµάχιο και ότι τελεί υπό τη γνώση και έγκριση του ιδιοκτήτη. Όταν όµως φέρεις το συµφωνητικό για καταχώρηση στα βιβλία σου και δω ότι είναι «σπασµένο» από τον ίδιο ιδιοκτήτη, δεν θα το αναγνωρίσω ως δαπάνη, ακόµη και αν φύγεις από πελάτης µου. Για τη φορολογική αναγνώριση της δαπάνης του ενοικίου, αποφασίζω εγώ ο λογιστής σου και κανείς άλλος.

«ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ»

Η ΠΟΛ.1028/23.01.15 δίνει το δικαίωµα σε όσους νοικιάζουν χωράφια µέχρι 960 ευρώ/έτος, να µην υποβάλλουν ηλεκτρονικά το συµφωνητικό. Κατά την ηλεκτρονική σύνταξη των συµφωνητικών, στο µηνιαίο µίσθωµα δεν είναι απαραίτητο να γράψουµε ποσό, αλλά βάζουµε 0,01 ευρώ και στις σηµειώσεις δηλώνουµε το συνολικό ποσό που πληρώνουµε/στρέµµα.

Διαβάστε αναλυτικό ρεπορτάζ στην εφημερίδα Agrenda που κυκλοφορεί το Σάββατο 1 Αυγούστου.

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: