Ηλειακά Νέα - Νέα & Ειδήσεις από την Ηλεία,Πύργος,Ήλιδα,Ζαχάρω,Ολυμπία.
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαχάρως τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 20:00
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζαχάρως την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου και ώρα 20:30 - Zacharo

Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαχάρως τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 20:00


Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαχάρως θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο της Ζαχάρως τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση του 1 ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο « Εσωτερική –Αγροτική οδοποιία ΔΕ Φιγαλείας (ΣΑΤΑ 2022)».
2. Έγκριση του 1 ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο « Εσωτερική –Αγροτική οδοποιία ΔΕ Ζαχάρως (ΣΑΤΑ 2022)».
3. Παράταση προθεσμίας του έργου « Ασφαλτόστρωση δρόμου Κάτω Σμέρνα προς Αρτέμιδα».
4. Πρόταση –εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 με δημιουργία- ενίσχυση κωδικών.
5. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την έκδοση οικοδομικής αδείας στο ακίνητο θέση «Βωρός».
6. Λήψη απόφασης σχετικά με την ανάκληση των αριθ. Πρωτ: 4762/28-06-2022 & Αριθ. Πρωτ: 5422/20-07-2022 Συμφωνητικών εκμίσθωσης ακινήτου.
7. Λήψη απόφασης σχετικά με την ανάκληση του αριθ. Πρωτ: 2636/13-04-2022 Συμφωνητικού εκμίσθωσης ακινήτου.
8. Σύνταξη κατάστασης οικονομικά αδύναμων δημοτών και εξειδίκευση πίστωσης για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης.
9. Εξειδίκευση πίστωση ποσού 825,84€ για την διενέργεια προμήθειας ανταλλακτικών & αναλωσίμων μηχανημάτων & εργαλείων χειρός. 2022.
10. Λήψη απόφασης επί της έκθεσης του Ανεξάρτητου Εσωτερικού Ελεγκτή σχετικά με την Οργάνωση και διαμόρφωση συστήματος διαδικασιών και δικλείδων ασφαλείας για την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου Ζαχάρως για το έτος 2022’’.

Ο Δήμαρχος Ζαχάρως
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Αλεξανδρόπουλος Κων/νος

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: