Ηλειακά Νέα - Νέα & Ειδήσεις από την Ηλεία,Πύργος,Ήλιδα,Ζαχάρω,Ολυμπία.
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαχάρως την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 11:00
Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαχάρως την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 11:00 - Zacharo

Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαχάρως την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 11:00

  1. Έγκριση πρακτικού ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού για την διενέργεια ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου «Ανάπλαση – Δημιουργία ποδηλατοδρόμου παραλιακής οδού Ζαχάρως» π/υ/ 120.000,00€ (με ΦΠΑ)- κατακύρωση αναδόχου. 
  2. Ορισμός συμβολαιογράφου για την σύνταξη δανειστικού συμβολαίου για την συνομολόγηση τοκοχρεολυτικού δανείου μεταξύ του Δήμου Ζαχάρως και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση Αγροτικών οδών στο Δήμο Ζαχάρως» ενταγμένου στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στην πρόσκληση ΑΤ 05. 
  3. Συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την υποβολή πρότασης στην πρόσκληση με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ». 
  4. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή παραβόλων που απαιτούνται για την υποβολή δηλώσεων ακίνητης περιουσίας του Δήμου στο Κτηματολόγιο. 
  5. Πρόταση –εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για την δημιουργία κωδικού με περιγραφή «Έκδοση παραβόλων για την διενέργεια πραγματογνωμοσύνης στην Κοινότητα Ν. Φιγαλείας».
  6. Έγκριση μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμό όρων του διαγωνισμού της προμήθειας καυσίμων & λιπαντικών του Δήμου Ζαχάρως έτους 2023 – συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού. 
  7. Κατάρτιση όρων διεξαγωγής δημοπρασίας για την εκμίσθωση μιας θέσης περιπτέρου χωρίς κουβούκλιο κείμενο στην Κοινότητα Ζαχάρως επί της Εθνικής οδού (έναντι Αστυνομικού τμήματος Ζαχάρως). 
  8. Λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου προκειμένου να εκπροσωπήσει πρώην αιρετό ενώπιον του Τριμελούς Πλημ/κείου Κυπαρισσίας στις 3/02/2023 στην εκδίκαση του αριθ. 1348/22 κλητήριου Θεσπίσματος. 
  9. Σύνταξη κατάστασης οικονομικά αδύναμων δημοτών και εξειδίκευση πίστωσης για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης. 

Ο Δήμαρχος Ζαχάρως & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Αλεξανδρόπουλος Κωνσταντίνος

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: