Θετικά γνωμοδότησε το Περιφ. Συμβούλιο – «Πάνω από τα δικαιώματα του τόπου μας δεν βάζω τίποτα και κανέναν…»

«Είμαι ο πρώτος που πάνω από τα δικαιώματα του τόπου μας, δε θα βάλω κανέναν υπουργό και καμία κυβέρνηση. Προσωπικά λοιπόν, θα ήθελα ο νέος … Συνεχίστε να διαβάζετε το Θετικά γνωμοδότησε το Περιφ. Συμβούλιο – «Πάνω από τα δικαιώματα του τόπου μας δεν βάζω τίποτα και κανέναν…».