Νέα και ειδήσεις της Ηλείας , Ηλειακά Νέα - Νέα & Ειδήσεις από την Ηλεία,Πύργος,Ήλιδα, Ζαχάρω,Ολυμπία.
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Υπό εξέταση η νομιμότητα και η σκοπιμότητα των φωτοβολταϊκών στην Αετοράχη Ελασσόνας
Υπό εξέταση η νομιμότητα και η σκοπιμότητα των φωτοβολταϊκών στην Αετοράχη Ελασσόνας

Υπό εξέταση η νομιμότητα και η σκοπιμότητα των φωτοβολταϊκών στην Αετοράχη Ελασσόνας


Σημειώνεται, πως ο Λαρισαίος πολιτικός είχε ζητήσει να επανεξεταστεί το σχέδιο για τη δημιουργία φωτοβολταικού σταθμού στην ευρύτερη περιοχή της Αετοράχης και του Στεφανόβουνου Ελασσόνας, εστιάζοντας, κυρίως, στις επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα, με έμφαση στις ντόπιες κτηνοτροφικές επιχειρήσεις.

Ο κ. Λιβανός αναφέρει ότι το ΥΠΑΑΤ έχει ζητήσει τα εξής:

· Από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας να προβεί, εφόσον αυτό απαιτείται, στην έκδοση απόφασης προσδιορισμού της χρήσης γης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 446 του από 14-7-1999 Κωδικοποιημένου διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

· Από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας και την Υπηρεσία Νεότερων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας & Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας να αποστείλουν τις απόψεις τους σχετικά με το εάν η έκταση βρίσκεται σε προστατευμένο χώρο ή ζώνη μνημείων.

· Από τη Δ/νση Πολεοδομίας του Δήμου Ελασσόνας να αποστείλει την άποψη της, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 446 του από 14-7-1999 κωδικοποιητικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Τ.Α/27-7-1999), καθώς και αν επιτρέπεται η συγκεκριμένη χρήση.

· Από το Δασαρχείο Λάρισας να αποστείλει την άποψή του ως προς τη μορφή του ζητούμενου ακινήτου.

· Από τη Δ/νση Πολιτικής Γης της Περιφέρειας Θεσσαλίας να εξετάσει το νομικό και πραγματικό καθεστώς του ζητούμενου ακινήτου, καθώς και τον Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ), εάν υπάρχει. Επίσης, εάν το εν λόγω

ακίνητο είναι αρδευόμενο ή μη, αν το προσεγγίζει αρδευτικό δίκτυο, καθώς και τη μισθωτική αξία ανά στρέμμα. Επιπλέον, αν το ακίνητο είναι γη υψηλής παραγωγικότητας.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης σημειώνει ακόμη:

«Οι απαντήσεις των υπηρεσιών δεν έχουν ολοκληρωθεί και η διαδικασία είναι σε εξέλιξη. Η όποια απόφαση παραχώρησης θα ληφθεί μετά τη μελέτη όλων των αναγκαίων στοιχείων και υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι θα πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις, πρώτη μεταξύ των οποίων είναι η επιτρεπόμενη χρήση γης.

Επιπλέον, για τη λήψη της απόφασης θα σταθμιστούν όλες οι δυνητικές επιπτώσεις, θετικές και αρνητικές, στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον της περιοχής.

Τέλος, στον ν. 4056/2012 “Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις” (52/Α΄/12-3-2012), ορίζεται η υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποστάσεων ανάμεσα σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και χώρους ή δραστηριότητες που χρήζουν προστασίας. Οι ελάχιστες αποστάσεις ορίζονται στους πίνακες 1 και 2 του Παραρτήματος του άρθρου 20 του ν. 4056/2012 και έχουν αμφίδρομη ισχύ, με την έννοια ότι εφαρμόζονται κατά τον ίδιο τρόπο στις περιπτώσεις που στην περιοχή, όπου ήδη λειτουργεί νόμιμα κτηνοτροφική εγκατάσταση, πρόκειται να γίνει ανάληψη νέου έργου ή δραστηριότητας.

Μεταξύ των χώρων ή δραστηριοτήτων που χρήζουν προστασίας σύμφωνα με τον ν. 4056/2012, δεν περιλαμβάνονται οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις. Ενδεχόμενες επιπτώσεις στην υγιεινή και την καλή διαβίωση των εκτρεφόμενων ζώων λόγω της λειτουργίας των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, θα πρέπει να διερευνώνται στο πλαίσιο της κτηνιατρικής νομοθεσίας».

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: